Ebook Pokok-pokok Kesesatan Syiah

Syiah dikenal dengan sebutan Rafidhah karena mereka menolak mengakui khilafah Abu Bakar Radhiyallahu anhu dan 'Umar Radhiyallahu anhu bin Khaththab dan penolakan mereka atas sanjungan Zaid bin 'Ali bin Husain terhadap dua orang terbaik umat itu. Mereka menyikapi jawaban Zaid bin Ali bin Husain dengan , "Rafadhnaka" yang artinya kami menolak jawabanmu. Akhirnya mereka dikenal dengan nama Rafidhah.

Rafidhah adalah salah satu sekte Syiah, dan memiliki banyak nama diantaranya al-Itsna 'Asyariyah, Ja'fariyyah, Imamiyyah dan nama yang lainnya, akan tetapi hakikatnya sama. Apabila pada zaman ini disebutkan kata Syiah secara mutlak, maka tidak lain yang dimaksudkan adalah Rafidhah
Rafidhah memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan Islam yang mereka jadikan sebagai dasar agama mereka.. 

eBook ini merupakan ringkasan dari pokok-pokok kesesatan Syiah,   begitu jauhnya mereka dari Islam…

Pokok-pokok Kesesatan Syiah Download
Tag : Ebook Gratis
0 Komentar untuk "Ebook Pokok-pokok Kesesatan Syiah"

Postingan Populer

Back To Top